Usnesení PS č. 838

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení (16. prosince 2003)

Související sněmovní tisky

381 Protokol o ochr. živ. prostř. ke Smlouvě o Antarktidě
ISP (příhlásit)