Usnesení PS č. 1994

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - třetí čtení (23. listopadu 2005)
ISP (příhlásit)