Usnesení PS č. 1707

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení (17. května 2005)
ISP (příhlásit)