Usnesení PS č. 943

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Ankaře dne 12. listopadu 1999 /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení (6. dubna 2000)
ISP (příhlásit)