Usnesení PS č. 567

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení (4. listopadu 1999)
ISP (příhlásit)