Usnesení PS č. 1405

k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 694/ - třetí čtení (26. ledna 2001)
ISP (příhlásit)