Usnesení PS č. 1261

k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999 /sněmovní tisk 626/ (20. října 2000)
ISP (příhlásit)