Organizační výbor
Usnesení č. 131 (19. května 1999)

Související sněmovní tisky

225 Návrh vlády ČR na rozdělení fin. prostředků do NIF

228 Informace o pojišťování vývozních rizik EGAP

230 Dodatek k dohodě o Mezinárodním měn. fondu
ISP (příhlásit)