Sněmovní tisk 681/0
Vl. n. na vysl. souhl. s pobyt. Brit. voj. porad. týmu
ISP (příhlásit)