Sněmovní tisk 9/0
Novela z. o sociálních službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t000900.pdf (Dokument PDF, 351 KB)t000900.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0009a0.pdf (Dokument PDF, 180 KB)t0009a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:11
ISP (příhlásit)