Sněmovní tisk 716/0
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t071600.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t071600.doc
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0716a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0716a0.docx (Dokument DOCX, 438 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0716b0.pdf (Dokument PDF, 567 KB)t0716b0.docx (Dokument DOCX, 114 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0716c0.pdf (Dokument PDF, 182 KB)t0716c0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

28. května 2024 v 15:46
ISP (příhlásit)