Sněmovní tisk 715/0
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t071500.pdf (Dokument PDF, 4 MB)t071500.docx (Dokument DOCX, 2 MB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0715a0.pdf (Dokument PDF, 6 MB)t0715a0.docx (Dokument DOCX, 6 MB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0715b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0715b0.docx (Dokument DOCX, 297 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0715c0.pdf (Dokument PDF, 120 KB)t0715c0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0715d0.pdf (Dokument PDF, 193 KB)t0715d0.docx (Dokument DOCX, 61 KB)

Rozesláno poslancům

28. května 2024 v 10:21
ISP (příhlásit)