Sněmovní tisk 582/0
Změna Doh. o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD)

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t058200.pdf (Dokument PDF, 169 KB)t058200.doc
Důvodová zpráva  
t0582a0.pdf (Dokument PDF, 395 KB)t0582a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Text v českém jazyce  
t0582b0.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t0582b0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)
Text v jiném jazyce  
t0582c0.pdf (Dokument PDF, 344 KB) 

Rozesláno poslancům

10. listopadu 2023 v 11:32
ISP (příhlásit)