Sněmovní tisk 571/0
Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057100.pdf (Dokument PDF, 83 KB)t057100.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0571a0.pdf (Dokument PDF, 97 KB)t0571a0.docx (Dokument DOCX, 34 KB)

Rozesláno poslancům

19. října 2023 v 12:20
ISP (příhlásit)