Sněmovní tisk 570/0
Novela z. o investičních společnostech - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057000.pdf (Dokument PDF, 676 KB)t057000.docx (Dokument DOCX, 118 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0570a0.pdf (Dokument PDF, 458 KB)t0570a0.docx (Dokument DOCX, 81 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0570b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0570b0.docx (Dokument DOCX, 188 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0570c0.pdf (Dokument PDF, 155 KB)t0570c0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0570d0.pdf (Dokument PDF, 694 KB)t0570d0.docx (Dokument DOCX, 110 KB)

Rozesláno poslancům

18. října 2023 v 13:25
ISP (příhlásit)