Sněmovní tisk 567/0
Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t056700.pdf (Dokument PDF, 90 KB)t056700.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0567a0.pdf (Dokument PDF, 46 KB)t0567a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

16. října 2023 v 11:44
ISP (příhlásit)