Sněmovní tisk 52/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t005200.pdf (Dokument PDF, 387 KB)t005200.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0052a0.pdf (Dokument PDF, 256 KB)t0052a0.docx (Dokument DOCX, 25 KB)

Rozesláno poslancům

24. listopadu 2021 v 11:33
ISP (příhlásit)