Sněmovní tisk 366/0
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t036600.pdf (Dokument PDF, 950 KB)t036600.docx (Dokument DOCX, 136 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0366a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0366a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0366b0.pdf (Dokument PDF, 863 KB)t0366b0.docx (Dokument DOCX, 144 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0366c0.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t0366c0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0366d0.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t0366d0.doc

Rozesláno poslancům

18. ledna 2023 v 14:22
ISP (příhlásit)