Sněmovní tisk 286/0
Novela z. o pozemních komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t028600.pdf (Dokument PDF, 661 KB)t028600.docx (Dokument DOCX, 82 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0286a0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0286a0.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0286b0.pdf (Dokument PDF, 275 KB)t0286b0.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0286c0.pdf (Dokument PDF, 164 KB)t0286c0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

23. srpna 2022 v 15:59
ISP (příhlásit)