Sněmovní tisk 23/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002300.pdf (Dokument PDF, 372 KB)t002300.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0023a0.pdf (Dokument PDF, 209 KB)t0023a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:37
ISP (příhlásit)