Sněmovní tisk 176/0
Novela z. o spotřebních daních - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t017600.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t017600.docx (Dokument DOCX, 206 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0176a0.pdf (Dokument PDF, 409 KB)t0176a0.docx (Dokument DOCX, 69 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0176b0.pdf (Dokument PDF, 800 KB)t0176b0.docx (Dokument DOCX, 222 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0176c0.pdf (Dokument PDF, 696 KB)t0176c0.docx (Dokument DOCX, 120 KB)

Rozesláno poslancům

9. března 2022 v 19:25
ISP (příhlásit)