Sněmovní tisk 170/0
Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - Ukrajina

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t017000.pdf (Dokument PDF, 708 KB)t017000.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0170a0.pdf (Dokument PDF, 10 KB)t0170a0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

9. března 2022 v 17:49
ISP (příhlásit)