Sněmovní tisk 166/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t016600.pdf (Dokument PDF, 301 KB)t016600.docx (Dokument DOCX, 45 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0166a0.pdf (Dokument PDF, 260 KB)t0166a0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

7. března 2022 v 12:14
ISP (příhlásit)