Sněmovní tisk 501/0, část č. 1/6
Novela z. o oceňování majetku

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t050100.pdf (Dokument PDF, 292 KB)t050100.docx
t0501a0.pdf (Dokument PDF, 500 KB)t0501a0.docx (Dokument DOCX, 293 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0501b0.pdf (Dokument PDF, 201 KB)t0501b0.docx (Dokument DOCX, 44 KB)

Rozesláno poslancům

5. června 2019 v 11:05
ISP (příhlásit)