Sněmovní tisk 1304/0
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t130400.pdf (Dokument PDF, 659 KB)t130400.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1304a0.pdf (Dokument PDF, 379 KB)t1304a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

17. srpna 2021 v 16:18
ISP (příhlásit)