Sněmovní tisk 697/0, část č. 1/4
Novela z. o znalcích a tlumočnících

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t069700.pdf (Dokument PDF, 201 KB)t069700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0697a0.pdf (Dokument PDF, 207 KB)t0697a0.doc

Rozesláno poslancům

19. ledna 2016 v 14:37
ISP (příhlásit)