Sněmovní tisk 655/0
Novela z. o základních registrech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t065500.pdf (Dokument PDF, 611 KB)t065500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0655a0.pdf (Dokument PDF, 513 KB)t0655a0.doc

Rozesláno poslancům

11. listopadu 2015 v 12:56
ISP (příhlásit)