Sněmovní tisk 596/0, část č. 1/4
Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059600.pdf (Dokument PDF, 554 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0596a0.pdf (Dokument PDF, 494 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

16. září 2015 v 16:10
ISP (příhlásit)