Sněmovní tisk 549/0, část č. 1/4
Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054900.pdf (Dokument PDF, 397 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0549a0.pdf (Dokument PDF, 285 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

13. července 2015 v 10:51
ISP (příhlásit)