Sněmovní tisk 407/0, část č. 1/6
Novela z. o pedagogických pracovnících

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040700.pdf (Dokument PDF, 343 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0407a0.pdf (Dokument PDF, 352 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0407b0.pdf (Dokument PDF, 207 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

19. února 2015 v 16:35
ISP (příhlásit)