Sněmovní tisk 1127/0, část č. 1/4
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t112700.pdf (Dokument PDF, 258 KB)t112700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1127a0.pdf (Dokument PDF, 139 KB)t1127a0.doc

Rozesláno poslancům

7. června 2017 v 13:41
ISP (příhlásit)