Sněmovní tisk 1021/0
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102100.pdf (Dokument PDF, 286 KB)t102100.docx (Dokument DOCX, 50 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1021a0.pdf (Dokument PDF, 187 KB)t1021a0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

6. února 2017 v 10:49
ISP (příhlásit)