Sněmovní tisk 1013/0
Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t101300.pdf (Dokument PDF, 198 KB)t101300.doc
Důvodová zpráva  
t1013a0.pdf (Dokument PDF, 374 KB)t1013a0.doc
Text v českém jazyce  
t1013b0.pdf (Dokument PDF, 403 KB)t1013b0.doc
Text v jiném jazyce  
t1013c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t1013c0.doc

Rozesláno poslancům

31. ledna 2017 v 16:29
ISP (příhlásit)