Sněmovní tisk 1012/0
Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t101200.pdf (Dokument PDF, 198 KB)t101200.doc
Důvodová zpráva  
t1012a0.pdf (Dokument PDF, 366 KB)t1012a0.doc
Text v českém jazyce  
t1012b0.pdf (Dokument PDF, 339 KB)t1012b0.doc
Text v jiném jazyce  
t1012c0.pdf (Dokument PDF, 6 MB)t1012c0.doc

Rozesláno poslancům

31. ledna 2017 v 16:20
ISP (příhlásit)