Sněmovní tisk 893/0
Novela z. o poskyt. dávek osobám se zdravotním postižením

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t089300.pdf (Dokument PDF, 130 KB)t089300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0893a0.pdf (Dokument PDF, 176 KB)t0893a0.doc

Rozesláno poslancům

15. ledna 2013 v 11:09
ISP (příhlásit)