Sněmovní tisk 836/0
Novela z. o elektronických komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t083600.pdf (Dokument PDF, 123 KB)t083600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0836a0.pdf (Dokument PDF, 122 KB)t0836a0.doc

Rozesláno poslancům

26. října 2012 v 13:39
ISP (příhlásit)