Sněmovní tisk 714/0
Novela z. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t071400.pdf (Dokument PDF, 368 KB)t071400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0714a0.pdf (Dokument PDF, 372 KB) 

Rozesláno poslancům

15. června 2012 v 13:52
ISP (příhlásit)