Sněmovní tisk 354/0
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010
ISP (příhlásit)