Sněmovní tisk 1022/0, část č. 1/4
Novela z. o registrovaném partnerství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102200.pdf (Dokument PDF, 87 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1022a0.pdf (Dokument PDF, 78 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

17. května 2013 v 9:18
ISP (příhlásit)