Sněmovní tisk 522/0
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007
ISP (příhlásit)