Sněmovní tisk 1146/0
Vl. návrh zák. o obecně prospěšných společnostech
ISP (příhlásit)