Usnesení PS č. 95

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. února 2014)

Související sněmovní tisky

67 Novela z. - chemický zákon
ISP (příhlásit)