Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Zápis z jednání č. 9 (24. února 2012)

Související sněmovní tisky

564 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

574 Novela z. o výkonu ústavní výchovy
ISP (příhlásit)