Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Zápis z jednání č. 8 (20. ledna 2012)

Související sněmovní tisky

564 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
ISP (příhlásit)