Usnesení PS č. 77

k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (19. prosince 2013)
ISP (příhlásit)