Usnesení PS č. 26

k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/ (6. prosince 2013)
ISP (příhlásit)