Výbor pro obranu a bezpečnost
Pozvánka na schůzi č. 50

Související sněmovní tisky

740 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození

808 Novela z. o Policii ČR

853 Protokol k Úmluvě o Europolu

870 Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2005
ISP (příhlásit)