Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 50

Přílohy dokumentu

Zz050.doc
Zz050A.doc

Související sněmovní tisky

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

964 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší

1012 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím

1106 Úmluva o persistentních organických polutantech

1111 Sml. mezi ČR a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění

1113 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin

1121 Smlouva mezi ČR a SRN o výstavbě hraničního mostu

1127 Sml. mezi ČR a Makedonii o zamezení dvojímu zdanění

1128 Doh. mezi ČR a Chorvat. rep. o boji proti org. zločinu

1129 Protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob

1138 Dohoda mezi ČR, PR a SR o mnohonárodní brigádě

1152 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

1153 Smlouva mezi ČR a Italskou r. o sociálním zabezpečení

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

1182 Dohoda o mezinár. přepravě cestujících INTERBUS

1191 Smlouva mezi ČR a SR o želez. peážní dopravě

1192 Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Chorvat. rep.

1198 Dohoda mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochr. investic

1199 Dohoda mezi ČR a Makedon. r. o podpoře a ochr. investic

1208 Smlouva mezi ČR a Rumunskem o boji proti org. zločinu

1211 Úmluva o založení Evropské spol. pro financ. želez. vozů

1216 Dohoda mezi ČR a Kyperskou r. o ochraně investic
ISP (příhlásit)