Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 46

Přílohy dokumentu

Zz046.doc
Zz046A.doc

Související sněmovní tisky

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

882 Dodatek k Evrop. rámcové úml. o přeshraniční spolupráci

891 Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci policejních orgánů

901 Dodatek 2 k Memorandu SOCRATE

903 Smlouva o právu autorském

935 Změny Stanov Mezinár. agentury pro atom. energii

964 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší

965 Sml. mezi ČR a Nizozem. král. o dávkách soc. pojiš.
ISP (příhlásit)