Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 43

Související sněmovní tisky

795 Sml. mezi ČR a FR o zamezení dvojího zdanění

808 Opční protokol k Úml. o zapojování dětí do ozbroj. konfliktů

810 Úmluva o omezení případů bezdomovectví

820 Smlouva mezi ČR a Lucemburským velk. o soc. zabezp.
ISP (příhlásit)